คำถามที่พบบ่อย เกี่ยวกับเอด้าโพสพลัส

คำถามที่พบบ่อยๆ แต่ถ้าคำถามขอท่านไม่ได้อยู่ในหัวข้อต่อไปนี้ หรือต้องการคำอธิบายเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ ในเวลาทำการ 08.30-18.00 โทรฯ 02-530 1681(Auto) หรือ line@ adasoft (เพิ่มเพื่อนจากไอคอนไลน์ที่ด้านบนเมนู)

- สามารถติดต่อฝ่ายขาย ที่เบอร์ติดต่อ 02-5301681 กด 2

- ตรวจสอบได้ที่ระบบ StoreBack > ทะเบียนใช้งาน

- กดต่ออายุแพ็คเก็ต หรือ ไลเซ่น ที่เมนู ทะเบียนใช้งาน แจ้งชำระเงิน กับทีมฝ่ายขาย ที่เบอร์ 02-5301681 กด2

- สั่งซื้อเพิ่มที่เมนู ทะเบียนใช้งาน แจ้งชำระเงิน กับทีมฝ่ายขาย ที่เบอร์ 02-5301681 กด2

- ดูรายละเอียดได้ที่ www.adapos.com หรือ ติดต่อทีมฝ่ายขาย ที่เบอร์ 02-5301681 กด2

- ติดต่อฝ่ายขายที่เบอร์ 02-5301681 กด2

- ยี่ห้อและรุ่นปริ้นเตอร์มาตฐาน ที่ใช้กับโปรแกรมเอด้าโพสพลัส แนะนำเป็น EPSON TMT 82x , EPSON TMT 82III

- ขนาดกระดาษสลิปอย่างย่อใช้ 80x80 มิล.

- ต้องรีเซ็ตจุดทัชสกรีนใหม่ ด้วยการคาลิเบรท (Calibrate) จอทัชสกรีน

- เข้าไปที่เมนูข้อมูลระบบ > ผู้ใช้ >แก้ไข >ข้อมูลล็อกอิน >แก้ไข รหัสผ่าน

- การแก้ไขรหัสสินค้าให้ถูกต้อง > ไปที่โปรแกรม AdaStoreFront กดปุ่ม ดาวน์โหลด เลือกค้นหาและหัวข้อสินค้า เครื่องหมายถูกที่ช่อง ตรวจสอบจากการซิงค์ครั้งล่าสุด >ติ๊กที่ช่องล้างข้อมูลเก่า เลือกวันที่เปรียบเทียบย้อนหลังตามที่ต้องการ ข้อมูลสินค้าจะถูกล้างออกจาก AdaPosFront แล้วดาวน์โหลดข้อมูลสินค้ามาให้ใหม่อีกครั้ง

- รหัสสินค้านั้นยังไม่ได้ทำใบปรับราคาขาย หรือ สินค้าสถานะเป็นไม่เคลื่อนไหว หรือ อินเตอร์เน็ต มีปัญหาทำให้ดาวน์โหลดข้อมูลมาได้ไม่สมบรูณ์

- ไปที่โปรแกรม AdaStoreFront กดปุ่ม ดาวน์โหลด เลือกค้นหาและหัวข้อ ดาวน์โหลด ราคาขายปกติ เพื่ออัพเดทราคาขายที่ AdaStoreFront

- ไปที่ระบบ StoreBack เข้าเมนูสินค้า ค้นหารหัสสินค้าที่ต้องการ ที่ช่องสินค้าเคลื่อนไหว ให้ติ๊กเอาเครื่องหมายถูกออก และบันทัก > ไปที่โปรแกรม AdaStoreFront กดปุ่ม ดาวน์โหลด เลือกค้นหาและหัวข้อ ดาวน์โหลดสินค้า เพื่อปรับปรุงข้อมูลสินค้าใหม่

- ดูที่รายงาน-สินค้าขายดีตามจำนวน หรือ รายงาน-สินค้าขายดีตามมูลค่า

- ทำได้ ขนาดไฟล์รูปที่แนะนำเป็นไฟล์ นามสกุล JPG หรือ PNG ควรไม่เกิน 500X500 พิคเซล

- ไปที่ระบบ StoreBack > เมนูสินค้า >ปรับเอกสาร >ใบปรับราคาทุน

สามารถดูได้ค่ะ

- แจ้งความต้องการ รูปแบบฟอร์ม หรือรายงานพิเศษ ให้กับทางทีมบริการลูกค้าเพื่อประสานงานกับทีมที่เกี่ยวข้อง โดยติดต่อที่เบอร์ 02-5301681

- รายงานยอดขายสิ้นวัน หรือ รายงานยอดขาย - ตามจุดขาย

- ตรวจสอบระบบ อินเตอร์เน็ตของร้านก่อนว่าใช้งานได้ปกติหรือไม่ หากอินเตอร์เน็ตใช้ได้ปกติ ข้อมูลการขายจะซิงค์ไปให้ที่ ระบบ StoreBack อัตโนมัติ

- สามารถขายได้ตามปกติ หากอินเตอร์เน็ตใช้ได้ปกติ ข้อมูลการขายจะซิงค์ไปให้ที่ ระบบ StoreBack อัตโนมัติ

- จะต้องซื้อหรืออัพเกรด ระบบให้เป็นเวอร์ชั่น โปรเฟสชั่นนอล จึงจะสามารถใช้งานได้

- ทำได้ด้วยการเพิ่มข้อมูลในแม่แบบตั้งต้นที่ระบบมีให้ สามารถดาวน์โหลดได้ที่ระบบ StoreBack >เมนูสินค้า> นำเข้าข้อมูล ดาวน์โหลดแม่แบบ

- สามารถเพิ่มปุ่มตามที่ต้องการได้

- เกิดจากการตั้งค่าเริ่มต้นของปริ้นเตอร์ที่ไม่ใช่ ปริ้นเตอร์พิมพ์สลิปอย่างย่อ

- เข้าทีระบบ StoreBack ให้ตรวจสอบและแก้ไขที่เมนูดังนี้ 1.ตัวแทน 2. สาขา 3. เครืองจุดขาย 4.ผู้ใช้ 5. สิทธิ์ผู้ใช้ 6.กำหนดหัวท้ายใบเสร็จอย่างย่อ

- ทุกรายงานสามารถส่งข้อมูลออกเป็นเอกสารเอ็กเซลได้

- ระบบคำนวนการปัดเศษตามคณิตศาสตร์ ซึ่งนำในแต่ละยอดที่เกิดจากการขายสินค้าที่มีภาษีมาบวกกันให้ได้ ยอดรวมมูลค่าภาษี (ดูรายงานภาษีขาย) ในกรณีที่คำนวณด้วยเครืองคิดเลขเพื่อหาค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ค่าที่ได้จะไม่ตรงกับในรายงาน เพราะวิธีคำนวณต่างกัน

- ระบบออกแบบมารองรับ เพื่อให้ดูสต๊อกออนไลน์ได้