SME Expo2
SME Expo3
SME Expo4
SME Expo5

บริษัทเอด้าซอฟท์ จำกัด เข้าร่วมออกบูท ในงาน Smart SME Expo 2022 ในระหว่าง วันที่ 7- 8/07/2022 โดยภายในงานได้มีการ แนะนำสินค้าและบริการของ บริษัทเอด้าซอฟท์ ในเรื่องการนำ technology AdaPos+ ไปช่วยบริหารจัดการธุรกิจค้าปลีกทั่วไป หรือ ธุรกิจค้าปลีกในรูปแบบแฟรนไชส์ ให้สามารถดูแลธุรกิจได้อย่างมีคุณภาพ ทั้งในเรื่องการตรวจสอบยอดขายประจำวัน การดูข้อมูลสินค้าขายดี ประเภทการรับชำระที่เหมาะสมกับธุรกิจ การจัดทำโปรโมชั่นที่หลากหลายเพื่อให้นำหน้าคู่แข่ง และระบบการจัดการสต๊อกแบบเรียลไทม์ ทำให้สามารถทราบข้อมูลได้ทันท่วงที www.adapos.com / www.ada-soft.com
โดยภายในงาน สามารถ เพิ่มเพื่อนจาก Line @adasoft เพื่อรับโปรโมชั่น ชุด POS พร้อม ซอฟต์แวร์ ราคาพิเศษ
#DEPA เชิญชวนรับสิทธิ์พิเศษ #mini-TransformationVoucher เพื่อนำมาใช้เป็นส่วนลดในการซื้อผลิตภัณฑ์ หรือบริการจาก ผู้ให้บริการ Digital Provider ที่ขึ้นทะเบียนไว้กับ DEPA โดยสามารถ ลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์ mini- Transformation Voucher จาก DEPA ได้ตามช่องทาง www.depa.com