Adapos+ Std set

.

line id adasoft

คุณสมบัติเด่นของโปรแกรมเอด้าโพสพลัส

ระบบขายหน้าร้าน

 • ประเภทการรับชำระ

รองรับการขายสินค้าโดยใช้บาร์โค้ดและระบบสัมผัส ทำให้การรับชำระเงิน รวดเร็ว ลดความผิดพลาด รองรับการรับชำระเงินได้หลายประเภท ทั้งเงินสด บัตรเครดิต คูปอง พร้อมเพย์ บัตรสวัสดิการของรัฐ หรือชำระร่วมกันก็ได้

 • การให้ส่วนลด/ชาร์จ

สามารถให้ส่วนลดแบบรายการ หรือส่วนลดท้ายบิล โดยเลือกได้ว่าจะลด/ชาร์จเป็นจำนวน หรือทำลด/ชาร์จเป็นเปอร์เซ็นต์ได้ และสามารถใส่เหตุผลของการทำการลด/ชาร์จ ในรายการบิลนั้นๆได้

 • การเปลี่ยนสินค้า

เลือกเปลี่ยนสินค้ารายการเดิมเป็นชิ้นใหม่ หรือเลือกเปลี่ยนสินค้ารายการเดิมเป็นสินค้ารายการใหม่ โดยสามารถเพิ่ม-คืนเงินส่วนต่างได้

 • การคืนสินค้า

สามารถทำรายการคืนสินค้า โดยเลือกเฉพาะบางรายการที่ต้องการทำคืน หรือเลือกทำคืนทั้งบิล ตามเงื่อนไขที่ร้านค้ากำหนดไว้.

 • การพักบิลขาย

ระบบสามารถพักบิลขายสำหรับลูกค้าที่ไม่พร้อมในการชำระเงินเพื่อสะดวกสำหรับลูกค้าท่านตอ่ไปที่รอชำระเงิน และค้นคืนลูกค้าเดิมมารับชำระต่อได้.

 • การค้นคืนบิลขาย

การค้นคืนบิลขายที่พักไว้เป็นการดึงรายการทั้งหมดที่พักบิลเพื่อมารับชำระ เมื่อมีการค้นคืนบิลมาแล้วสามารถเพิ่มรายการที่ลูกค้าซื้อเพิ่ม หรือยกเลิกบางรายการที่ไม่ต้องการได้

 • ข้อมูลสมาชิก

สามารถสร้างฐานข้อมูลลูกค้า สมาชิกจากหน้าร้าน เมื่อมีการซื้อสินค้า และสมาชิกสะสมแต้มเพื่อนำไปใช้เป็นส่วนลด หรือนำแต้มที่ได้ไปแลกซื้อสินค้า

 • รายงานขาย

รายงานการขายเลือกดูได้หลากหลายเงื่อนไข ตามความต้องการ และสามารถพรีวิวดูข้อมูลก่อนการพิมพ์ได้

ระบบจัดการคลังสินค้า

 • การสร้างข้อมูลสินค้า

เป็นการสร้างข้อมูลสินค้าที่มีขายในร้าน ประกอบด้วยข้อมูลชื่อของสินค้า หน่วยสินค้า ประเภทของหน่วยย่อย ราคาขาย บาร์โค้ดสินค้า ข้อมูลรูปภาพของสินค้า ตลอดจนรายละเอียดการขายต่างๆ เช่นเป็นสินค้าที่ขายเป็นชุด สินค้าด่วน เป็นต้น

 • การสร้างบาร์โค้ดสินค้า

โปรแกรมเอด้าโพสพลัสสามารถรองรับการสร้างบาร์โค้ดสินค้า สำหรับสินค้าที่ไม่มีบาร์โค้ดมาจากแหล่งผลิต หรือกรณีเป็นสินค้าที่ทางร้านผลิตขึ้นมาเอง หรือการแบ่งขายแล้วตั้งเป็นสินค้ารายการใหม่

 • การสั่งซื้อสินค้า

เมื่อสินค้าถึงจุดสั่งซื้อ หรือการสั่งซื้อสินค้ารายการใหม่เข้ามาจำหน่าย สามารถที่จะตั้งจำนวนสินค้าที่ควรเก็บไว้มากสุด และน้อยสุด เพื่อป้องกันการเก็บสินค้ามากเกินความจำเป็น ทำให้การจัดการสต๊อกสินค้ามีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

 • การโอนสินค้าระหว่าคลัง

สินค้าที่เป็นของแถม สินค้าที่เป็นของแลก สามารถจัดการโอนไปเก็บอีกคลังเพื่อให้ง่ายในการดูข้อมูลสต๊อกสินค้าคงเหลือ และเพื่อให้เห็นข้อมูลที่ชัดเจนว่าสินค้าชนิดเดียวกันสามารถใช้เป็นสินค้าแถมหรือแลกได้

 • การเบิกออกสินค้า

การเบิกออกสินค้า เพื่อรองรับการสำหรับการนำสินค้านั้นไปทำการทดสอบ หรือการนำสินค้าไปทำวัตถุดิบเพื่อการรับเข้ามาด้วยสินค้าอีกรายการ

 • การรับเข้าสินค้า

สำหรับสินค้าที่มีการผลิตขึ้นมาเองหรือการประกอบเป็นสินค้าอีกรายการ สามารถนำเข้าสต๊อกได้โดยการทำรับเข้าสินค้า

 • การตรวจนับสินค้า

การตรวจสอบจำนวนสินค้าที่เหลือในคลัง สามารถทำการตรวจนับ โดยเลือกทำได้หลายวิธีเช่นการแบ่งเป็นโซนเพื่อให้การนับทำได้ง่ายขึ้น หรือการแบ่งตามกลุ่มของสินค้า เป็นต้น

 • รายงานสินค้าคงคลัง

มีรายงานสินค้าคงคลังที่หลากหลาย เพื่อเป็นข้อมูลในการวิเคาระห์ช่วยให้การบริหารจัดการคลังสินค้ามีประสิทธิภาพสูงสุด และทุกรายงานสามารถนำออกเป็น CSV หรือเลือกพรีวิวก่อนสั่งพิมพ์ได้

ระบบโปรโมชั่น

 • การส่งเสริมการขายด้วยโปรโมชั่น

ช่วยกระตุ้นให้ลูกค้ากลับมาเยี่ยมชม และซื้อสินค้าที่ร้านอีก โปรแกรมเอด้าโพสพลัสมีโปรโมชั่นส่งเสริมการขายหลากหลายรูปแบบที่ตอบโจทย์การขายปลีกอย่างแท้จริง

 • การสร้างโปรโมชั่น

เมื่อต้องการสร้างโปรโมชั่น แค่คิดรูปแบบที่ต้องการ และเลือกสินค้าที่นำมาตั้งโปร แล้วเลือกรูปแบบของโปรโมชั่นที่ระบบโปรแกรเอด้าโพสพลัสมีให้ เมื่อมีการขายสินค้าที่ตรงกับโปรโมชั่นระบบจะคิดส่วนลดให้ ตามที่กำหนดไว้

 • การสิ้นสุดโปรโมชั่น

สามารถเลือกวันเวลาสิ้นสุดโปรโมชั่นได้ และกำหนดได้ตอนที่ตั้งโปรโมชั่น ไม่ต้องกังวลเรื่องการต้องเข้ามายกเลิก หรือโปรโมชั่นเลยกำหนดที่ต้องการ ซึ่งก่อให้เกิดปัญหากับผู้ซื้อและผู้ขาย และสามารถนำโปรนั้นกลับมาใช้ใหม่ได้

 • การตั้งโปรโมชั่นกับระบบสมาชิก

โปรแกรมเอด้าโพสพลัสรองรับการทำงานการตั้งโปรโมชั่นให้กับสมาชิก และสามารถตั้งโปรโมชั่นให้มีผลเฉพาะกลุ่มที่ต้องการได้ เช่นกรณีสมาชิกที่มีการสะสมแต้มแล้ว สามารถกำหนดให้เพิ่มแต้มสมาชิกแบบทวีคูณ หรือให้ส่วนลดเพิ่มได้

ระบบสมาชิก

 • ประโยชน์ของระบบสมาชิก

ลูกค้าที่มาซื้อสินค้ายังเป็นลูกค้าทั่วไป โปรแกรมเอด้าโพสพลัสมีระบบสมาชิก ที่รองรับความต้องการเป็นสมาชิกของลูกค้าเพื่อสิทธิประโยชน์ต่างๆ และร้านค้าก็สามารถส่งเสริมการขายในรูปแบบต่างๆแก่สมาชิกได้

 • การสร้างข้อมูสมาชิก

โปรแกรมเอด้าโพสพลัสสามารถทำการรับสมัครสมาชิกได้ง่ายๆทั้งจากหน้าร้าน หรือระบบหลังบ้าน ลูกค้าทั่วไปสามารถเปลี่ยนสถานะได้ทันทีที่ทำการสมัครสมาชิก และสะสมแต้มหรือรับรับสิทธิประโยชน์อื่นๆตามที่ทางร้านกำหนด

 • การสะสมแต้มสมาชิก

การสะสมแต้มสามารถทำได้เมื่อลูกค้าเป็นสมาชิก มาซื้อสินค้าและชำระเงินโดยสามารถแจ้งเบอร์โทรหรือหมายเลขบัตรสมาชิก แต้มก็จะสะสมให้ทันที และยังสามารถตรวจสอบความเคลื่อนไหวต่างๆเกี่ยวกับแต้มจากบิลอย่างย่อ

 • การใช้แต้มของสมาชิก

กรณีที่ลูกค้าที่เป็นสมาชิกต้องการใช้แต้มเพื่อแลกซื้อสินค้า แลกของแถมหรือเป็นส่วนลดค่าสินค้า สมาชิกสามารถแจ้งพนักงานเพื่อตรวจสอบจำนวนแต้มล่าสุด ถ้าแต้มที่สมาชิกมีเพียงพอกับเงื่อนไขที่กำหนดก็สามารถใช้แต้มได้ทันที 

รายงาน

โปรแกรมเอด้าโพสพลัสมีรายงานที่ช่วยวิเคราะห์ข้อมูลการขาย การเก็บสต๊อกสินค้า หรืออื่นๆ เพื่อให้ร้านค้าสามารถนำไปใช้วางแผนเพื่อขยายกิจการ หรือจัดการสต๊อกสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งรายงานมีการแยกกลุ่มชัดเจนเพื่อสะดวกในการดู ตัวอย่างรายงานในระบบ

 • กลุ่มรายงานการขาย
  • รายงาน ยอดขายตามบิล
  • รายงาน ยอดขายตามสินค้า
  • รายงาน ยอดขายดีตามจำนวน
  • รายงาน ยอดขายดีตามสินค้า
  • รายงาน ยอดขายตามการชำระเงินแบบละเอียด
  • รายงาน ภาษีขายตามวันที่
  • รายงาน วิเคราะห์กำไรขาดทุนตามสินค้า
  • รายงาน ยอดเงินขาด/เงินเกินตามแคชเชียร์
  • รายงาน ยอดขายสิ้นวัน
  • รายงาน แต้มสมาชิกแบบละเอียด
  • ฯลฯ
 • กลุ่มรายงานคลังสินค้า
  • รายงาน สินค้าคงคลังตามคลังสินค้า
  • รายงาน ความเคลื่อนไหวสินค้า
  • รายงาน สินค้าถึงจุดสั่งซื้อตามคลัง
  • รายงาน สินค้าถึงจุดสั่งซื้อตามสินค้า
  • รายงาน สินค้าคงเหลือ กลุ่มสินค้า
  • รายงาน สินค้าคงเหลือตามสาขา
  • รายงาน ประวัติการรับเข้าสินค้า
  • รายงาน ประวัติการเบิกออกสินค้า
  • รายงาน สต๊อกสินค้า
  • รายงาน ประวัติการโอนสินค้าระหว่างสาขา
  • ฯลฯ

การเชื่อมต่อระบบ

 • การเชื่อมต่อระบบอื่นๆ

โปรแกรมเอด้าโพสพลัสรองรับการเชื่อมต่อกับระบบบัญชี (ERP) ระบบการขายออนไลน์ ระบบสมาชิกอื่นๆ ด้วยมาตราฐานการเชื่อต่อ API หรือตามการออกแบบที่เหมาะสมตามความต้องการของลูกค้าที่ต้องการให้เกิดการเชื่อต่อ เพื่อประโยชน์ในการทำธุรกิจ

 • ระบบฐานข้อมูล

โปรแกรมเอด้าโพสพลัส รองรับระบบฐานข้อมูลคลาวด์ จึงสะดวกในการใช้งานและตอบโจทย์กับหลายอุปกรณ์