adapos-POS Front1
line id adasoft

ระบบขายหน้าร้าน

โปรแกรมเอด้าโพสพลัส มีระบบขายหน้าร้านสำหรับพนักงานขายใช้รับชำระเงินค่าสินค้า ระบบใช้งานไม่ซับซ้อน เรียนรู้ง่าย รองรับการทำงานแบบทัชสกรีน สามารถคีย์ขายแบบตรงๆหรือสแกนบาร์โค้ดสินค้าได้ เชื่อมต่อกับระบบสมาชิกเพื่อสะดวกในการสะสมแต้มหรือทำธุรกรรมอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 

ขั้นตอนการขายสินค้า
  • เข้าสู่ระบบด้วยรหัสผู้ใช้และรหัสผ่าน
  • การอัพโหลดข้อมูล
  • การเปิดรอบการขาย
  • นำเข้าเงินทอน
  • การขายสินค้าและการรับชำระเงิน
   •  การรับชำระเงินแบบต่างๆ
   • การคืนหรือเปลี่ยนสินค้า
   • การขายสินค้าให้สมาชิก
   • การพักบิล/การค้นคืน
   • การยกเลิกรายการ
   • การให้ส่วนลดแบบต่างๆ
   • การพิมพ์บิลซ้ำ
   • อื่นๆ
  • การนำเงินทอนออก
  • การปิดรอบ
  • การเปลี่ยนผู้ใช้